Εικονικές Αίθουσες Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων  R1       R2       R3       R4       R5       R6       R7       R8       R9    

  E1       E2       E3       E4       E5       E6       E7       E8       E9